Uroczystość PRYMUS 2018. Otwarcie nowych pracowni elektronicznych i samochodowych.

Dodano: 2018-03-14

Uroczystość PRYMUS 2018. Otwarcie nowych pracowni elektronicznych i samochodowych.

W dniu 13.03.2018 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie po raz dziewiętnasty odbyła się Uroczystość Prymus, czyli spotkanie z uczniami osiągającymi najlepsze wyniki w nauce. Podczas uroczystości nagrodzono również uczniów wyróżniających się w życiu szkoły, którzy w minionym roku kalendarzowym osiągnęli sukcesy w konkursach zawodowych i przedmiotowych o randze powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz w różnorodnych zawodach sportowych.

Podczas spotkania nastąpiło także uroczyste otwarcie sześciu specjalistycznych, nowoczesnych pracowni przedmiotowych z branży elektronicznej i samochodowej. Pracownie powstały dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Powiat Cieszyński i Fundusze Unii Europejskiej w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, pod nazwą: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.

W uroczystości uczestniczyli wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, nauczyciele, pracodawcy oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Małgorzata Kasztura starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Ludwik Kuboszek przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Michał Rajwa zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Mirosław Sitko burmistrz miasta Skoczowa, Beata Macura sekretarz gminy Skoczów, Aldona Setnicka przewodnicząca Rady Rodziców ZSTiO w Skoczowie oraz dyrektorzy gimnazjów, których absolwentami byli nagradzani prymusi. Gospodarzem spotkania był dyrektor ZSTiO w Skoczowie pan Tadeusz Gaś.

Dyrektor, w przemówieniu powitalnym, podkreślił rangę edukacji zawodowej w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Mówił o istotnym aspekcie motywowania uczniów do nauki, jakim jest szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wspierając się filmem reklamowym, przygotowanym przez uczniów ZSTiO, uczących się w zawodach technik organizacji reklamy i fototechnik, przedstawił gościom szczegółowe informacje o wyposażeniu i profilu działań sześciu nowych pracowni zawodowych: pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracowni montażu układów elektronicznych, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych oraz pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej.

Kończąc swą prezentację, z nieukrywaną dumą poinformował zebranych gości, iż łączny koszt utworzenia tych nowoczesnych laboratoriów zawodowych wyniósł prawie dwa miliony złotych. Wyraził także swe przekonanie, że zmodernizowana baza dydaktyczna wpłynie na podniesienie kwalifikacji i przyczyni się do rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych uczniów.

Po przemówieniu dyrektora Tadeusza Gasia, rozpoczęła się główna część uroczystości - nagradzanie prymusów. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie z każdego typu szkoły, wchodzącej w skład ZSTiO, czyli z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.  Dodatkowo pan Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa ufundował albumy, które otrzymali wyróżnieni uczniowie.

Grupę prymusów stanowili: Jagoda Dawidczyk, Patrycja Kumorek, Justyna Olszar, Natalia Kuczera, Karolina Haratyk, Sonia Zorychta, Natalia Madzia, Patrycja Lapczyk i Łukasz Sodowski. W gronie uczniów nagrodzonych za osiągnięcia naukowe, techniczne i sportowe znaleźli się: Jakub Czepczor, Aneta Dyczek, Klaudia Wilczak, Marcin Antonik, Dawid Lubiński, Krystian Holubek, Romana Gazda, Oskar Kotuszyński, Julia Dziedzic, Natalia Kuczera, Robert Waliczek, Damian Kuczera, Kamil Marchewka, Jakub Pietrasina, Aleksy Adamczyk i Maciej Byrtek.

Zgromadzeni na uroczystości goście, nauczyciele i uczniowie usłyszeli niezwykle miłe słowa, które zawarł w swym liście, nieobecny na uroczystości dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, pan Tomasz Kowalik. Złożył on dyrekcji ZSTiO w Skoczowie wyrazy uznania i gratulacje za zorganizowanie uroczystości, stwarzającej szansę promowania wiedzy, zdolności i talentów uczniów. Podziękował również nauczycielom za mądre inspirowanie młodych ludzi do naukowych poszukiwań, za kształcenie w nich ciekawości świata i uczenie konsekwencji w dążeniu do obranych celów. Uczniom życzył powodzenia, sukcesów szkolnych oraz czerpania satysfakcji z nauki.

Oprawę całej uroczystości stanowił program artystyczny, przygotowany przez uczniów z Technikum pod kierunkiem pań Urszuli Rakus i Celiny Krzempek, nauczycielek języka polskiego i języka angielskiego. Była to piękna inscenizacja słowno – muzyczna, dotykająca tematyki Małej Ojczyzny, oparta na twórczości lokalnych poetów i twórców kultury Śląska Cieszyńskiego.

Po zakończeniu głównej części spotkania, goście zostali zaproszeni do symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia nowych pracowni zawodowych. W salach mogli zobaczyć przebieg przykładowych ćwiczeń zawodowych, wspieranych przez nowoczesne pomoce dydaktyczne.  

Całą uroczystość kończył pyszny poczęstunek, przygotowany przez uczniów Branżowej Szkoły I stopnia, pod kierunkiem pani Joanny Gwizdały, nauczyciela przedmiotów zawodowych dla cukierników i piekarzy.

Cała uroczystość przebiegła w miłej i podniosłej atmosferze, a goście wyrazili przekonanie, że za rok znów się spotkamy, bo jak stwierdził podczas akademii pan Ludwik Kuboszek cykliczne uroczystości stają się tradycją, a tę należy podtrzymywać i kontynuować.


Fotoreportaż na portalu OX« wstecz