Podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Skoczowa, a ZSTiO w Skoczowie.

Dodano: 2018-04-26

Podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Skoczowa, a ZSTiO w Skoczowie.

Dnia 25.04.2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy pomiędzy Burmistrzem Miasta Skoczowa, a ZSTiO w Skoczowie. Strony mocą porozumienia postanawiają podjąć współpracę z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, popularyzacji wiedzy oraz wspierania działań mających na celu upowszechnianie nauki, kultury i sportu. W ramach porozumienia Szkoła będzie informować uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli dla których Gmina Skoczów jest organem prowadzącym o wydarzeniach w swojej siedzibie, takich jak: warsztaty przedmiotowe, konkursy, spotkania z wybitnymi ludźmi nauki i kultury. Burmistrz oraz Szkoła będą współpracowały na zasadach wzajemności i równych praw. W ramach niniejszego porozumienia Szkoła zapewnia w szczególności organizację:

  1. warsztatów dla uczniów klas 7 – 8 szkoły podstawowej i ostatnich klas gimnazjalnych dwa razy w roku, tj. m.in. warsztaty: fotograficzne, z mechaniki
   i elektroniki samochodowej, elektroniczne, kosmetyczne, z technik reklamy,
  2. warsztatów dla przedszkolaków raz w roku, tj. m.in.: zajęcia w pracowniach Szkoły "Poznajemy zawody": fotograf, mechanik samochodowy, elektronik, cukiernik, sprzedawca – lub innego na życzenie przedszkola,
  3. konkursów przedmiotowych, w tym m.in.: języka angielskiego, dla klas 7 – 8 szkoły podstawowej i ostatnich klas gimnazjalnych – "Wiosenny konkurs językowy", matematyczny – "W świecie nauk ścisłych",                   - recytatorskie dla przedszkolaków,
  4. zawodów sportowych dla uczniów klas 7 – 8 szkoły podstawowej i ostatnich klas   gimnazjalnych, w tym m.in.: turnieje piłki siatkowej i plażowej,
  5. "Dnia otwartego szkoły" - umożliwiającego przedstawienie oferty edukacyjnej Szkoły dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych,
  6. dodatkowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, tj. m.in.: zorganizowanie metodycznych warsztatów dla pedagogów szkolnych szkół podstawowych we współpracy z przedstawicielem Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej na temat doradztwa zawodowego, udział przedstawiciela Szkoły w zajęciach z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej,


« wstecz