Dzień Otwarty Szkoły

Dodano: 2018-04-28

Dzień Otwarty Szkoły

25 kwietnia 2018 r. ZSTiO w Skoczowie organizował Dzień Otwarty Szkoły. Tego dnia w naszych progach gościli abiturienci gimnazjów, którzy stali przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Nasza szkoła gościła uczniów ze: Skoczowa, Brennej, Drogomyśla, Goleszowa, Górek Wielkich, Ustronia, Ochab, Pierśćca, Pogórza i Cieszyna.

W szkole na powitanie gimnazjalistów przygotowano szereg atrakcji. Młodzież zapoznawała się z kierunkami kształcenia, oferowanymi przez naszą szkołę i z bazą dydaktyczną w obu budynkach szkolnych.

Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach z przedmiotów zawodowych i poznawali pracownie z kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik elektronik, elektronik, technik fotografii i multimediów,  sprzedawca i technik organizacji reklamy. Zapoznali się również z nową ofertą ze strony liceum, bowiem ZSTiO w nowym roku szkolnym planuje otwarcie klas licealnych o profilach: pożarniczo - ratowniczym i kosmetycznym.

W świetlicy szkolnej prezentowały się kierunki nowej Branżowej Szkoły I stopnia. Młodzież przygotowała stanowiska, prezentujące zawody: cukiernik, piekarz, stolarz, mechanik samochodowy, elektromechanik, tapicer, instalator sieci sanitarnych i lakiernik. Były one z dużym zainteresowaniem oglądane przez odwiedzających nas gimnazjalistów, którzy mieli także możliwość wypróbowania słodkich wypieków, przygotowanych przez uczniów, reprezentujących zawody cukiernik i piekarz pod kierunkiem swych mistrzów w zawodzie. Stąd w naszej szkole znalazły się wypieki firmowane przez: P.P.H.U. „Pasja” w Górkach Wielkich, Piekarnię „KTW” w Skoczowie, Piekarnię „Byrdziak” w Skoczowie, Piekarnię GS w Skoczowie i Piekarnię GS w Brennej.

Młodzież gimnazjalna w naszej szkole zwiedziła wszystkie nowe pracownie zawodowe, które otrzymał nasz Zespół Szkół w ramach realizacji projektu unijnego, który miał na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych i wprowadzenia nowoczesnych technologii w dydaktyce zawodowej.

Gimnazjaliści, wychodząc ze szkoły, obok materiałów informacyjnych i folderów reklamowych, zabierali ze sobą, mamy nadzieję, miłe wrażenia i przekonanie, że warto skorzystać z oferty edukacyjnej ZSTiO w Skoczowie.

 

 « wstecz