Kierunki kształcenia


Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna - Technik usług kosmetycznych

 

Przeciwwskazania zdowotne dla wybranych zawodów

Badania lekarskie dla kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Technikum
oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie elektronik odbędą się w budynku  szkoły 10.07.2018 r., godz. 8.00.

 

 

 « wstecz