Kierunki kształcenia


Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna - Technik usług kosmetycznych

 

Przeciwwskazania zdowotne dla wybranych zawodów

Badania lekarskie dla kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Technikum
oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie elektronik odbędą się w budynku szkoły.

 

"Dzień otwarty szkoły" - 26.04.2019 r., godz. 8.00 - 14.00

 

 « wstecz